Jak oddziaływać na rynek, czyli marketing mix

Szkolenia marketingowe uwzględniają rożne koncepcje, dzięki którym możliwe staje się przeprowadzenia kursów dających najbardziej wszechstronną wiedzę.

W teorii mówi się o tym, że całość działań marketingowych dzieli się na poszczególne typy, co nazwane zostało marketingiem mix. Jako podstawowe elementy marketingu mix, zwanym także koncepcją 4P, wymienia się przede wszystkim: cenę ( price), produkt ( product), dystrybucję (place, distribution) oraz promocję (promotion).

Z czasem koncepcja była poszerzana, dodawano nowe elementy, a więc m.in.: ludzi ( people), świadectwo materialne ( physical evidence), opakowanie (package), proces, przyzwolenie( permission), rekomendację oraz wiele innych.

Ujęcie definicyjne nie daje jednak pełnego obrazu praktycznych działań. Dopiero bowiem objaśnienie tego, co kryje się pod np. produktem, pozwala dowiedzieć się, że najważniejsze jest tutaj zadbanie o asortyment, markę, opakowanie oraz usługi i jakość. W przypadku ceny natomiast ważny jest jej poziom, jak również różnego rodzaju rabaty oraz warunki płatności. W ten sam sposób można poznać znaczenie kolejnych elementów.

Najistotniejsze pozostaje jednak skoncentrowanie się na podejściu trenerów na szkoleniu. Ich rolą jest nie tylko prezentacja oraz przekazanie wiedzy. Mają oni również za zadanie pokazanie metod jakie służą praktycznym działaniom, a wszystko przy aktywnym udziale uczestników konkretnego kursu.