Szkolenia strata czasu?

Szkolenia mają na celu zapewnienie rozwoju w konkretnej dziedzinie oraz zdobycie nowych kwalifikacji i poszerzenie dotychczasowego punktu widzenia. Mimo to nie zawsze są postrzegane jako doświadczenia, które skutkują nabyciem wszystkich niezbędnych w tym zakresie umiejętności, jak również wiedzy nie tyle teoretycznej, co praktycznej.

Kursy doszkalające z reguły przewidziane są w taki sposób, aby osoby, które w nich uczestniczą miały nie tyle możliwość, co gwarancję, na zdobycie lub poszerzenie już nabytych kwalifikacji oraz stanu wiedzy. Oczywistym staje się więc, że przynoszą w głównej mierze same korzyści. Niemniej jednak, niezmiernie istotne są odpowiedzi na pytanie dotyczącego tego, kto przeprowadza konkretny kurs, jaka jest tematyka całego panelu szkoleniowego oraz jakie metody, jak również techniki, są wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć szkoleniowych.

Czasami nawet dobrze zapowiadające się szkolenia mogą nie spełniać swojej funkcji należycie, jeśli tylko okaże się , że zbyt wiele jest czynników, które nie działają tak jak powinny, albo też nie ma pomiędzy nimi żadnej spójności. Nie jest bowiem do zaakceptowania fakt, że prowadzący kurs nie zna tematyki zajęć, bądź też nie pozwala uczestnikom na aktywny udział w dyskusji. To samo odnosi się do świetnego mentora, który choć ma wiedzę i umiejętności, to nie wie, w jaki sposób je przekazać oraz w konsekwencji, jak nauczyć ich, osoby obecne na sali szkoleniowej.

Aby szkolenia nie były stratą czasu, nie można wybierać wszystkich możliwych propozycji bez uprzedniej analizy naszych potrzeb. Nie należy również ufać przypadkowi, szczęściu, czy też intuicji. Skoro bowiem inwestujemy w rozwój osobisty, nie tylko pieniądze, ale również czas wolny, warto abyśmy decydowali się na szkolenia, którym rezultatem będą namacalne efekty w postaci nabycia nowej wiedzy, kwalifikacji oraz lepszego niż dotychczas podejścia do omawianych na kursie zagadnień. W przeciwnym wypadku niewiele możemy mieć przyjemności, więcej zaś frustracji z „odbębnienia” mało wydajnych oraz źle zorganizowanych szkoleń.