Wybór szkoleń przez pracowników- czy jest opłacalny dla firmy?

Kryteria, jakie mają największy wpływ na wybór szkoleń są niezmiernie ważne dla wskazania konkretnych kursów, które oferują najwięcej możliwości. Trudniejszym pozostaje jednak odpowiedź na pytanie, kto powinien decydować, jakie wytyczne mają najistotniejszy wpływ podczas porównywania propozycji szkoleń, jak również, kto ostatecznie powinien być odpowiedzialny za dokonanie właściwego wyboru.

Firmy, które dążą do przeprowadzenia szkoleń, bardzo często stoją przed dylematem wskazującym na pracowników, którzy mają brać w nich udział, jako tych, którzy mogą wybrać dowolnie tematykę, czas trwania, czy też przebieg spotkań szkoleniowych. Ważniejszą kwestią pozostaje jednak skupienie się na korzyściach, głównie zaś na stopniu opłacalności, jaki może być rezultatem swobodnego wyboru szkoleń przez pracowników danego przedsiębiorstwa.

W przypadku niedawno zatrudnionej kadry, rozwiązanie tego rodzaju nie jest najkorzystniejsze. Jak się bowiem okazuje, osoby nowe nie są ukierunkowane na wartości oraz cele niezbędne dla firmy, ponieważ dopiero zaczynają się uczyć kultury organizacyjnej. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy rozpatrujemy tę kwestię z punktu widzenia doświadczonej kadry, która z uwagi na lata praktyki jest o wiele bardziej świadoma tego, jakie kursy szkoleniowe są dla niej najbardziej wartościowe.

Podsumowując, warto raz jeszcze powtórzyć, że swoboda wyboru szkoleń, choć wskazuje na pozytywne aspekty, powinna pojawić się dopiero z czasem. Nie dotyczy to jednak pracowników o dłuższym stażu pracy, dla których o wiele łatwiejszym okazuje się podjęcie właściwej decyzji w zakresie uczestnictwa w kursach doszkalających.